SỰ KIỆN MIỄN PHÍ
1

Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, trên một chặng đường hình thành với vài lần thay tên đổi họ, củng cố bộ máy tổ chức, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với quyền hạn, song dù ở hoàn cảnh nào, tập thể cán bộ, công chức của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nói riêng và nền văn hóa Việt Nam nói chung.

Triển lãm ảnh nghệ thuật tổ chức tại Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Triển lãm ảnh nghệ thuật tổ chức tại Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một triển lãm nghệ thuật tại Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Một triển lãm nghệ thuật tại Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Vương Duy Biên thay mặt Đảng, Nhà nướctrao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nỗ lực xây dựng văn bản quản lý cho ngành đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi, sáng tác, triển lãm phát góp phần triển nền mỹ thuật, nhiếp ảnh nước nhà và quảng bá sâu rộng nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam ra thế giới. Nhân dịp này, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà trao tặng với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ CNXH.