SỰ KIỆN MIỄN PHÍ
1

Chương trình "Nói Hà Nội"

Tên chương trình: Nói Hà Nội

Thời gian: 20:00, thứ ba 05/02/2013

Địa điểm: Hanoi Cooking Centre, 44 Châu Long, Hà Nội

Thông tin từ nhà tổ chức:

Sự kiện tiếp theo của Nói Hà Nội trong loạt các sự kiện đọc các tác phẩm văn chương sẽ được tổ chức vào tối ngày 05/02 tại Hanoi Cooking Center. Lần này những nhà tổ chức đang tìm kiếm tác phẩm viết về ẩm thực. Với các ngày lễ tết xoay quanh chủ đề thức ăn, và đó cũng là là chủ điểm của sự kiện tháng này.

Như thường lệ, ban tổ chức khuyến khích các bạn nộp tác phẩm tham gia bằng hoặc tiếng Việt hay Tiếng Anh nhưng nếu có cả 2 ngôn ngữ lại càng được khuyến khích. Sự kiện sẽ được tổ chức từ 20:00 ngày 05/02/2013 tại Hanoi Cooking Center – 44 Châu Long, Hà Nội.

Hãy email đến địa chỉ noihanoisubmissions@gmail.com trước ngày 03/02 nếu bạn muốn tham gia.

Theo hanoigrapevine

Nguyễn Thị Thanh Hiền
Hội thảo